RayHaber

OtonomHaber

FizikHaber

KimyaHaberleri

RaillyNews

Burdur yöresinde "bilmece" anlamında kullanılan sözcük ...

Asal,
Bilmece, (İng. riddle).
Bilmece,
Tekerleme,
Puzzle,

Muamma,
Osmanlıca Lügaz.
 
Kapalı bir şekilde söylenerek ve ondan ne kastedildiği sorularak yapılan söz oyunu.
Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun,

Toplantılarda, bireylerin bir eğitim, öğretim, eğlence ve ussal gelişim aracı olarak, geleneksel yöntemler uyarınca, birbirlerine sorarak yanıt istedikleri nesne, canlı ya da doğaüstü varlıklarla ilgili evrensel soru tipine verilen ad.

Uzun bir evrimin izlerini taşıyan bilmecelerin temeli çözümlenebilir bir yapıya dayanmaktadır. Bu nedenle bilmecelerde sorular; betimsel bir düzey içinde abartılarak, tersine çevrilerek, değiştirilerek açıklanmaktadır.

Adları, kavramları, değişik söyleyişler, anlatışlar içinde gizleyen, divan çağı söz oyunu.

Ortak halk yazını türlerinden biri olup, bir nesnenin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o nesnenin ne olduğunu, dinleyene bırakan bir söz dizini;
Küçük ve hafif muamma.
Uyaklı ve düzyazı biçimleri vardır.

Enigma, gizem veya bulmaca anlamına gelen Yunanca bir kelimedir.
 
Oedipus bilmecesi,
Kutsal kitap bilmecesi, yapma bilmece, koşuklu bilmece, gerçek bilmece.
Örnek;
Sarı tavuk dalda yatar, dal kırılır yerde yatar. (Ayva)
Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. (Limon)

İlgili Reklamlar