"Lekecilik" de denilen soyut resim akımı ...


Taşizm, ( Fr. tachisme).

Lekecilik, (Fransızca tache, leke).
Taşizm de denilen soyut resim anlayışı..
Lekecilik de denilen soyut resim akımı.
Resim sanatında, düzensiz biçimli renk lekeleri ve damlaları kullanarak çalışan sanatçıların akımı.

Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm. 

Taşizm (Tochisme), Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışıdır. 

Ressamın resim bezi ya da kağıdı üzerine düşünmeden boya serperek oluşturduğu lekelerin etkisine dayanan resim anlayışıdır. Kübizme tepki olarak doğmuştur. Ani fırça darbeleri ile adını aşıyan leke ve damlalarla özdeşleşmiştir.

Leke sözcüğü ilk kez 1950’ de Fransız Sanat yazarı Michel Seughor tarafından kullanılmıştır. Seughor leke olarak sürrealist otamotizmden doğan ve expresyonizmin soyuta yönelmiş olan anlayışına demektedir. Fransa'da, Tochisme yani Lekecilik denilen resim üslubunu temsil eden Vasarely, Dewasne, Dyrolle ve Viggo Mortense' dır. Taşist anlayışı  Amerika'da Mark Tobey (1890) ilk olarak başlatmıştır. Tuvalin bütün yüzeyine bütün renkli unsurları bir merkeze bağlamadan yayarak resim çalışmalarını yürütmüştür. 

Türk soyut resim sanatının öncülerinden Mübin Orhon (1924-1981) dur. Zeki Faik İzer çalışmalarıyla taşizm-lekecilik akımının Türkiye'deki en önemli ismi olmuştur. 
Taşist ressamlara örnekler;

Alberto Burri (1915-1995),
Antoni Tapies(1923), Asger Jorn(1914-1973), Atlan (1913),

Bernard Girard, Bram van Velde (1895-1981), Bülent Yavuz Yılmaz (Türk),
Camille Bryen (1902-1977),
Daniel Pujola, Dewasne, Dyrolle,
Georges Mathieu(1921), 
Henri Goetz, Hons Hortung (1904),
Jackson Pollock (1912-1956), Jean Dubuffet, Jean Miotte (1926), 
Karel Appel (1921-2006), Korl Otto Goetz - Alm.(1914),

Maria Helena Vieira da Silva(1908-1992), Mark Tobey (ABD), Michel Seughor,  
Monessier (1911), Mübin Orhon (Türk),
Nuri Odabaşı, Nüzhet İslimyeli,
Orhan Peker-Türk (d. 1927 - ö. 1978),Otto Wolfgang Schulze (Alm.),
Paul Riopeiie,
Sam Francis (1923-1994), Serge Poliakoff (1900-1969), Singier,
Vasarely, Viggo Mortense,

Zao Wou Ki (1921)(Japon), Zeki Faik İzer (Türk).