Kral sofralarında kullanılan ve yiyeceklerin zehirli olup olmadığını anlamakta kullanılan kap ...

Nef,
Kral sofralarında kullanılan ve yemeklerin zehirli olup olmadıklarını anlamaya yarayan kap.

Nef,
Faydacılık. 
Bir şeyin doğru olup olmadığını, o şeyin faidesine göre değerlendiren yanlış bir nazariyedir.

Nef kelimesinin diğer anlamları;
Çıkar, kar.
Yararlılık.
Üç direkli yelkenli gemi.
Kiliselerde ana kapıdan koroya değin uzanan bölüm.
Ortaçağda kullanılan yelkenli büyük gemi.
Yapılarda sütunlarla ya da payelerle ayrılan her bir bölüm. 
Mezopotamyada kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi,
Mimarlıkta sahın anlamında kullanılan sözcük.
Orta çağda okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi.
Bazilika(Kral sarayı) ve kiliselerde ana kapıdan koroya değin uzanan birbirlerinden sütun dizileriyle ayrılmış uzunlamasına mekanlardan her biri.
Altından ve gümüşten yapılan gemiye benzer ayaklı kutsal kap.