Eskiden kullanılan 50-70 santimetrelik bir kumaş ölçüsü. ..

Halebi, 
Arşın,
Eskiden kullanılan altmışbeş santimetre boyunda bir uzunluk ölçüsü.
Eskiden Genellikle kumaş ölçümünde kullanılan, uzunluğu 50-70 cm arasında olan bir ölçü birimidir.
50-70 santimetrelik bir kumaş ölçüsü. 
Genellikle kumaş ölçmekte kullanılan, uzunluğu 50-70 santimetre arasında olan bir ölçü birimine standart halebi denir.

Arşın, Parmak ucundan dirseğe kadar olan uzunluğa arşın denir. Farsça arş kol demektir.
Eskiden kumaş ölçmekte kullanılan ölçü birimlerinden 68 cm. olan arşına çarşı arşını denir ve kumaş, elde tutulup dirseğe dolandırılarak ölçülürdü.

Endaze, Farsça endaz (atan) kelimesinden gelir. 65,25 santimetredir. 
Arşının dörtte birine urub denir.