22 Aralık 2013 Pazar

Fizikte "evre, safha" anlamında kullanılan terim ...


Faz, (Farsça).
Fr. phase, İng. phase.
Evre,
Safha,
Kısım, 
Aşama,
Durum,
Ardı ardına gelen değişikliklerin her biri.
Elektrik geriliminde evre.
Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
Aynı şey üzerinde görülen değişik durumlardan her biri.
Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri.
Bir olayda birbiri ardınca görülen safhalardan her biri.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Benzer Bulmaca ve Cevapları