Yaygın bir şöhreti olan ...

Ünlü,
Meşhur, (Arapça).
Ün salmış olan,
Şöhretli, meşhur, şanlı, 
Namlı, 
Namdar (Farsça), 
Tanınmış, adı duyulmuş, şöhretli, şanlı. 
Meşhur, Tanınmış, herkesin bildiği. 
Çoklarının bildiği. 
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen,
Angın (kimse),