Ayıplama, kınama, sövme ...

Tan,
Tanbıh,
Ayıplama,
Yerme,
Kınama,
Sövme,