Bilinen, adı geçen ...

Mahut,
Mahud,
Bilinen, adı geçen.
Eski dilde mahut, 
Arapça maʿhūd, ﻣﻌﻬﻮﺩ
Bilinen, adı geçen, sözü geçen,
Malum,

Mahut, mâhut,
Bilinen, adı geçen,
Garanti edilen.

Mahude,
Mahud kelimesinin kadını ifade eden sözcüğü.
Arapça, ﻣﻌﻬﻮﺩﻩ

Maruf,
Arapça maʿrūf
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, 
Sanlı,

Maruf,
Arapça, معروف .
Bilinen. 
Ünlü, tanınmış.

Maruf olmak tanınmak, bilinmek.