Bir başkasının eserini sahiplenme, aşırma ...

İntihal,
İntihâl,
Arapça,  انتحال 
İng. plagiarism,
Frn. plagiat.
Alm, plagiat.
Çince, 剽窃
Eski dilde, İntihal,

Aşırma,
Çalma. 
Bir başkasının eserini sahiplenme,
Başkasının malını kendisinin gibi iddia etme.
Başkasının yazısını kendisinin gibi göstermek. 
Onu benimsemek. 

Böyle şiire, sirkati şiir de denir.