Sarımsağın, antibiyotik etki gösteren etken maddelerinden biri ...


Alisin,
Alliin,
Ajoen,
Sarımsağın, antibiyotik etki gösteren etken maddelerinden biri.

Sarımsak (Allium sativum L.)
Sarımsak, allisin, alliin ve ajoen gibi kükürt içeren bileşiklerden, allinaz, peroksidaz, mirasinaz gibi enzimlerden ve sakaroz, glikoz gibi karbonhidratlardan oluşur. 
Sarımsağa, keskin kokusunu veren allil sülfit, kükürtlü ve eterli yağlardır.

Allisin, bir organosülfür bileşiğidir. Allisin, sarımsak bitkisi üzerindeki zararlıların saldırılarına karşı savunma mekanizmasının bir parçasıdır. Allisin, sarımsaka kendine özgü bir koku veren yağlı, hafif sarı bir sıvıdır.