24 Mayıs 2013 Cuma

Eskiden Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan...

Arşidük,  (Fr. archiduc, İng. archduke). 
Eskiden Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.
Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.
Roma İmparatorluğu'nun veya Avusturya-Macaristan (Habsburg) İmparatorluğunun prenslerine verilen isimdir. Arşidük, Kral ve Dük arasında bir rütbe, makamdır. 

Arşidük, Latince archi (baş) ve duc (lider, dük) kelimelerinden türemiştir. 
Prenseslerin yani arşidüklerin eşleri arşidüşes ünvanını taşırlar.  

Arşidük Ferdinand.Arşidük Franz Ferdinand.

Avusturya-Macaristan Arşidükü, 1863 – 1914 yılları arasında yaşamıştır. Avusturya İmparatorluk prensi, Macaristan ve Bohemya Krallığı Prensi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun taht varisi olan Ferdinand I.Dünya savaşının başlangıcına neden olarak bilinmektedir. 

28 Haziran 1914 günü üzeri açık otomobille eşi
Sophie Chotek'le Saraybosna sokaklarında Gavrilo Princip adında bir  Sırp tarafından  tabanca ile Arşidük Franz Ferdinand ve eşini öldürdü. Bunun üzerine Avusturya-Macaristan imparatorluğu  suikastın sorumlusu olarak Sırbistan'a savaş açtı ve böylece I. Dünya Savaşının çıkmasına neden oldu.Diğer benzer rütbe ve makamlar;
Grandük, (Fr. grand-duc)
Büyük bir düklüğün egemenine verilen ad. 
Çarlık Rusyası'nda prenslere verilen unvan.

Dük, (Fr. duc, İng. duke). 
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı.
Eskiden Batı ülkelerinde prens sanından sonra gelen en yüksek soyluluk sanı. 

Veliaht, (Arapça).
Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse. Herhangi bir göreve veya makama geleceği beklenilen kimse.

Düfen, (Fransızca dauphiné, Yunanca delphin-yunus anlamındadır.),
Fransa' nın Dauphiné bölgesinde kralın veliahtına, büyük erkek çocuğuna  verilen bu ünvan 1349 yılında Prens V. Charles için kullanılmıştır. Fransa' da tahta en yakın prens veya prenses olarak Düfen unvanı erkekler için kullanılmıştır. Döfnes ünvanı ise bayanlar ve döfen'in eşi için kullanılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Benzer Bulmaca ve Cevapları